Ảnh của Tôi
16 Phan Ngọc Tòng P.2, TP.Bến Tre, Vietnam
Tin học - Bến tre - Vi tính - Bến Tre - Laptop Bến Tre - Thiết kế - Hướng dẫn - Sửa chữa Lắp ráp cài đặt - Phục hồi ảnh cũ - Hướng dẫn - Dựng đĩa Phim Nhạc - ảnh Kỹ thuật số - Đồ họa - CD&DVD Soft Driver... Các dịch vụ liên quan đến vi tính tin học. Nơi bạn đến là được. Keyword: Tin hoc Ben tre tnx -Vi tinh Ben Tre tnx - Tân Nam Xương - Bến Tre tin hoc tnx - Ben Tre vi tính tnx -bentretnx - vitinhtnx

@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Năm điếu không làm trước khi ngủ
5 DON' T ...1 - DON' T SLEEP WITH WATCH
Watches can emit a certain level of radioactivity .
Though small , but if you wear your watch to bed for a long time ,
it might have adverse effects on your health .

1 - Không ngủ với đồng hồ
Đồng hồ có thể phát ra một mức độ phóng xạ.
Mặc dù nhỏ, nhưng nếu bạn đeo đồng hồ để ngủ trong một thời gian dài,
nó có thể có tác động xấu đến sức khỏe của bạn.

2 - DON' T SLEEP WITH BRA
Scientists in America have discovered those that wear bras for more than 12 hours
have a higher risk of getting breast cancer .
So go to bed without it .

2 - Không ngủ với áo ngực
Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện những người mặc áo ngực hơn 12 giờ
có nguy cơ cao bị ung thư vú.
Vì vậy, nên ngủ mà không có nó.

3 - DON' T SLEEP WITH PHONE
Putting the phone beside your bed or anywhere near you is not encouraged .
Though some of us will use phones as alarm clocks , but please put the phone as far as possible .
Scientists have proved that electrical items including mobile phone and television sets emit magnetic waves when used .

These waves can cause disruptions to our nervous system .
Therefore if you need to put your mobile phone near you , switch it off first .

3 - Không ngủ với điện thoại di động
Đ
ặt điện thoại bên cạnh giường hoặc bất cứ nơi nào gần bạn đừng nên làm.
Mặc dù một số người trong chúng ta sẽ sử dụng điện thoại như đồng hồ báo thức, nhưng xin vui lòng đặt điện thoại càng xa càng tốt.
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng các điện bao gồm điện thoại di động và bộ điều khiển truyền hình từ xa phát ra sóng điện từ khi sử dụng.
Các sóng này có thể gây ra sự gián đoạn hệ thống thần kinh của chúng ta.
Vì vậy nếu cần phải đặt điện thoại di động ở gần , đầu tiên bạn tắt nó đi.

4 - DON' T SLEEP WITH MAKE UP
People who sleep with make up might have skin problems in the long run .
Sleeping with make up will cause the skin to have difficulty in breathing and problem in perspiring .
You will also need a much longer time to go into deep sleep .

Lastly ...

4 - Không trang điểm trước khi ngủ
Những người
trang điểm thường xuyên trước khi ngủ có thể có vấn đề về da.
Ngủ với
trang điểm sẽ làm cho da khó thở và có vấn đề trong việc bài tiết mồ hôi.
Bạn cũng sẽ khó đi vào giấc ngủ sâu.

Cuối cùng ...


5 - DON' T SLEEP WITH OTHERS' WIFE / HUSBAND
You may never wake up
again ...

5 -Không ngủ với người khác (không phải) vợ/chồng
Bạn có thể không bao giờ thức dậy nữa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhiều người xem

Mời coi thêm